< Tilbage

Føljetonen fortsætter03-03-2020 - 18:30

Boligaftalens indvirkning på andelsboliger...

Efter at være bortrejst i næsten en måned kan webmaster konstatere, at føljetonen - om hvad den indgåede politiske aftale om indgreb i boligreguleringsloven betyder for andelsboliger - fortsætter.

 

Uenigheden er mellem regering, ABF og nogle såkaldte eksperter på den ene side og nogle banker, ikke mindst Jyske Bank, og nogle andre eksperter på den anden side.

 

Her kan du læse ABF - Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentations holdning: ABF forfølger bankers vurderinger af værditab >

 

MyBanker beskriver situationen således: 

Status på den boligpolitiske aftale

Boligministeriet har sendt et udkast til lovteksten i høring hos relevante interessenter, herunder ABF, der nu gennemgår udkastet og sender høringsvar tilbage til ministeriet.
Der er høringsfrist den 20. marts.
Herefter går en proces i gang, som skal munde ud i, at Folketinget enten vedtager eller forkaster lovforslaget.

 

Du kan læse udkastet til lovteksten her >

 

Med venlig hilsen

N. C. Petersen

Webmaster

Høje Hasseris Andelsboligforening

< Tilbage