< Tilbage

Boligindgreb13-03-2020 - 14:30

Boligindgrebets betydning for andelsboligforeninger...

Andelsboligforeningernes Fællesrepræsentation (ABF) har udsendt en orientering om indgrebet.

 

Regeringen har sammen med Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten og Alternativet indgået en aftale, som skal imødegå kortsigtede investeringer i private udlejningsejendomme.

 

Aftalen blev indgået torsdag den 30. januar 2020, og der er nu sendt tre lovforslag i høring, som ABF afgiver høringssvar på inden høringsfristen den 20. marts 2020.

 

Aftalen og lovforslagene indeholder en række elementer, der har betydning for andelsboligområdet. Ændringer på lejeområdet, har betydning for andelsboliger, fordi værdien af ejendomme, der er ejet af andelsboligforeninger, vurderes ud fra tilsvarende udlejningsejendomme. Hvis værdien af udlejningsejendomme falder, sker det samme dermed for værdien af andelsboligforeninger, og dermed for den enkelte andelsboligs maksimalpris.

 

Du kan læse hele orienteringen nedenfor.

 

Til orientering gøres opmærksom på, at Høje Hasseris Andelsboligforening p.t. bruger den offentlige vurdering i andelsværdiberegningen, jfr. orienteringen.

 

Med venlig hilsen

N. C. Petersen

Webmaster

Høje Hasseris Andelsboligforening

< Tilbage