Køb og Salg

Vælg et emne i oversigten – til venstre (v/PC) eller øverst (v/smartphone-tablets).

  • Under Salg og Køb ses vedtægternes regler herfor.
  • Under Ledige andele kan ses hvilke andelsboliger, der i øjeblikket er sat til salg.
  • Under Venteliste kan du læse om mulighederne for at blive skrevet sig på listen.
  • Under Fremleje ses vedtægternes regler for udlejning.