A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

HUSORDEN

Hvor der skal bo mange mennesker side om side og være fælles om mange ting, er det nødvendigt at have regler, således at den bedst mulige trivsel beboerne imellem kan opretholdes. Det er op til den enkelte beboer at udfylde og værne om disse rammer. Derfor er det vigtigt, at alle er behjælpelig med at husordenen overholdes.

Du kan se husordenen for Høje Hasseris her >

Husordenen er udstedt i henhold til foreningens vedtægter.

Nedenfor er der en præcisering af parkeringsforholdene udsendt af bestyrelsen.

Parkering

Præcisering:
Parkeringsforholdene giver fortsat anledning til spørgsmål. Vi skal derfor præcisere følgende:

Biler
Til hver lejlighed hører 2 parkeringspladser til bil. Den ene findes i en fast garage, og den anden som én plads blandt de 6 parkeringsbåse ud for husets indgang (altså ikke en fast plads, men kun én plads).

Hver lejlighed har altså ret til parkering af 2 biler, forudsat at den ene parkeres i garagen.

Yderligere parkeringsplads kan alene opnås, hvis 2 beboere enes om, at den ene udlejer sin garage til den anden. Lejeaftale kan indgås af beboere fra samme hus såvel som fra forskellige huse. Der kan altså aftales leje af en garage, hvorimod en parkeringsbås ikke kan lejes.

Gæsteparkering kan ske i de ledige båse ud for huset, der besøges, eller på gæsteparkeringspladsen mellem Søndertoft nr. 4 og nr. 7.

Cykler
Til cykler er der i cykelskurene et antal nummererede parkeringspladser, som er købt af og derfor tilhører de enkelte lejligheder. Cykler må kun parkeres på de nummererede pladser.

Der kan aftales leje af cykelparkering beboerne imellem, alternativt kan cykler stilles eller ophænges i garagerne.

Gæsteparkering henvises til pladsen bag ved skurene til cykler/affaldsbeholdere.