A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

FORENINGENS ØKONOMI

Foreningen har en god og sund økonomi.

Nedenfor redegøres for de drifts- og kapitalmæssige samt finansielle forhold

Endvidere kan såvel andelsboligforeningens som grundejerforeningens regnskaber mv. ses.

Driftsmæssig:

Foreningens driftsbudgetter indeholder årlige hensættelser til en vedligeholdelsesplan, der sikrer at kvalitetsbyggeriet fra 2003-2004 vedligeholdes løbende.

Du kan se driftsbudget- og vedligeholdelsesplanerne her:

Kapitalmæssig:

Ved foreningens start blev der af de 29 andelshavere indskudt 20% af den samlede anskaffelsessum, i alt 14,7 mio. kr.

I 2007 har 15 af andelshaverne indskudt yderligere 9,5 mio. kr.

Der er således indskudt i alt 24,2 mio. kr. ud af en samlet anskaffelsessum på 74 mio. kr., hvilket gør at foreningen hviler på et solidt økonomisk fundament.

Finansiering:

Foreningen er finansieret med 3 realkreditlån, jfr. regnskabet for 2020:

Når foreningen beholder swap-lånet til udløb, hvilket er foreningens hensigt, og andelshaveren ikke sælger sin andel, udgør renteswappen ikke et problem. Ønsker en andelshaver derimod at sælge sin andel påvirker renteswappen imidlertid andelsværdien, forbi renteswappen skal opgøres til markedsværdi og indregnes i andelsforeningens formue (1).

Renten er for tiden meget lav, og det betyder, at renteswappens markedsværdi er negativ, og det påvirker foreningens egenkapital negativt, og dermed også andelsværdien.

Det betyder omvendt, at en køber af en andel i øjeblikket kan købe andelen relativt billigt. Man køber så at sige med “rabat” på grund af renteswappens negative værdi.

Samtidig er risikoen for yderligere værdifald på grund af renteswappen lille.

Du kan læse mere om renteswap her:

ÅRSREGNSKABER FOR 2020

Høje Hasseris Andelsboligforening:

Høje Hasseris Grundejerforening:

ÅRSREGNSKABER FOR 2019

Høje Hasseris Andelsboligforening:

Høje Hasseris Grundejerforening:

Årsregnskaber for 2018

Høje Hasseris Andelsboligforening:

Høje Hasseris Grundejerforening:

Årsregnskaber for 2017

Høje Hasseris Andelsboligforening:

Høje Hasseris Grundejerforening:

Årsregnskaber for 2016

Høje Hasseris Andelsboligforening:

Høje Hasseris Grundejerforening:

Årsregnskaber for 2015


Høje Hasseris Andelsboligforening:

Høje Hasseris Grundejerforening:

Årsregnskaber for 2014


Høje Hasseris Andelsboligforening:

Høje Hasseris Grundejerforening:

Årsregnskab for 2013


Høje Hasseris Andelsboligforening:

Høje Hasseris Grundejerforening:

Årsregnskaber for 2012