Venteliste | A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

Venteliste til Høje Hasseris Andelsboligforening

Vi får løbende andele til salg. Er du interesseret i at blive en del af vores forening, kan du tilmelde dig vores venteliste, så vil du få besked, når der er andele til salg. Kontakt venligst foreningens formand herom.

Det koster 250 kr. at komme på ventelisten og derefter 250 kr. pr påbegyndt kalenderår.

Du kan se og læse mere om foreningens ejendomme og lejligheder her >

Ønsker du yderligere oplysninger, er du velkommen til at kontakte foreningens formand.

Rækkefølge ved afhændelse af bolig

Når en andelshaver ønsker at afhænde sin andel, sker overdragelsen iflg. vedtægterne efter følgende procedure:

  • 1. prioritet har personer med hvem andelshaveren er beslægtet i lige op- eller nedstigende linje, eller til personer, der mindst de 2 forudgående år har haft fælles husstand med andelshaveren.

  • 2. prioritet har andre personer i forbindelse med bytte med en anden bolig indenfor foreningen.

  • 3. prioritet har andre andelshavere i foreningen, som er indtegnet på en intern venteliste hos bestyrelsen. Den første indtegnede på listen går forud for andre. Overtages boligen af et andet medlem af foreningen, har den fraflyttede andelshaver indstillingsretten til den nu ledige bolig.

  • 4. prioritet har personer der indstilles af andelshaver.

  • 5. prioritet har personer der er indtegnet på ekstern venteliste hos bestyrelsen.