Bestyrelsen | A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Høje Hasseris Andelsboligforening

Formand

Erling Henningsen
Søndertoft 9, 1.th, 9000 Aalborg
E-mail: erling@henningsen.email
Telefon mobil: 26 30 70 40

Næstformand

Peter Freiesleben
Søndertoft 7,1.tv., 9000 Aalborg
E-mail: pfreies@gmail.com
Telefon privat: 98 18 68 10
Telefon mobil: 20 99 63 52

Kasserer 

Leif Eltved
Søndertoft 7, st.tv, 9000 Aalborg
E-mail: leif@eltved.net
Telefon mobil: 40 34 22 00

Sekretær

Diana Regitze Kjærulff
Søndertoft 6, st.th, 9000 Aalborg
E-mail: dianaregitze@gmail.com
Telefon mobil: 27 21 81 42

Karen Jørgensen
Søndertoft 9, 2.tv., 9000 Aalborg
E-mail: kjor@stofanet.dk
Telefon privat: 98 31 51 91
Telefon mobil: 40 57 09 18

Suppleant

Peter Kristiansen
Søndertoft 6, 2.th, 9000 Aalborg
E-mail: elsebethpeter@gmail.com


Telefon mobil: 40 27 89 98

Bestyrelsen for Høje Hasseris Grundejerforening:

Formand

Erling Henningsen
Søndertoft 9, 1.th, 9000 Aalborg
E-mail: erling@henningsen.email
Telefon mobil: 26 30 70 40

Næstformand

Stig Andersen
Søndertoft 5, 1.th., 9000 Aalborg
E-mail: sem@stofanet.dk
Telefon: 98 31 49 19

Sekretær

Karen Melson
Søndertoft 4, st.th., 9000 Aalborg
E-mail: km@homes.dk
Telefon mobil: 61 20 30 83

Kasserer

Leif Eltved
Søndertoft 7, st.tv, 9000 Aalborg
E-mail: leif@eltved.net
Telefon mobil: 40 34 22 00