Bestyrelsen | A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

Bestyrelse

Bestyrelsen for Høje Hasseris Andelsboligforening

Formand

Peter Freiesleben
Søndertoft 7,1.tv., 9000 Aalborg
E-mail: formand@hoejehasseris.dk
Telefon mobil: 20 99 63 52

Næstformand

Peter Kristiansen
Søndertoft 6, 2.th, 9000 Aalborg
E-mail: elsebethpeter@gmail.com

Telefon mobil: 40 27 89 98

Kasserer 

Leif Eltved
Søndertoft 7, st.tv, 9000 Aalborg
E-mail: leif@hoejehasseris.dk
Telefon mobil: 40 34 22 00

Sekretær / Support

Karen Jørgensen
Søndertoft 9, 2.tv., 9000 Aalborg
E-mail: support@hoejehasseris.dk
Telefon privat: 98 31 51 91
Telefon mobil: 40 57 09 18

Bestyrelsesmedlem

Erling Henningsen
Søndertoft 9, 1.th, 9000 Aalborg
E-mail: erling@henningsen.email
Telefon mobil: 26 30 70 40

Suppleant

Diana Kjærulff
Søndertoft 6, st.th, 9000 Aalborg

Suppleant

Keld Mandix Thorsen
Søndertoft 3, st.th, 9000 Aalborg

Suppleant

Tom Kleist Hansen
Søndertoft 7, 1.th, 9000 Aalborg

Bestyrelsen for Høje Hasseris Grundejerforening:

Formand

Peter Freiesleben
Søndertoft 7,1.tv., 9000 Aalborg
E-mail: nformand@hoejehasseris.dk
Telefon mobil: 20 99 63 52

Næstformand

Stig Andersen
Søndertoft 5, 1.th., 9000 Aalborg
E-mail: sem@stofanet.dk
Telefon: 98 31 49 19

Sekretær

Karen Melson
Søndertoft 4, st.th., 9000 Aalborg
E-mail: km@homes.dk
Telefon mobil: 61 20 30 83

Kasserer

Leif Eltved
Søndertoft 7, st.tv, 9000 Aalborg
E-mail: leif@hoejehasseris.dk
Telefon mobil: 40 34 22 00