Fremleje | A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

Uddrag af  vedtægterne

Udlejning
§ 12. En andelshaver har ret til at udleje sin bolig i op til 5 år, med mindre bestyrelsen kan fremsætte berettiget indsigelse imod den pågældende lejer. En andelshaver kan, bortset herfra alene udleje sin bolig med bestyrelsens tilladelse. Alle huslejeaftaler eller ændringer i samme, skal inden ikrafttrædelsen forelægges og godkendes af bestyrelsen.
Stk. 2. Udleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne.
Stk. 3. Korttidsudlejning af en andelshavers andelsbolig helt eller delvis til ferie og fritids-mæssige formål er ikke tilladt.