A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

Uddrag af  vedtægterne
Udlejning:
§ 12. En andelshaver har ret til at udleje sin bolig i op til 5 år, med mindre bestyrelsen kan fremsætte berettiget indsigelse imod den pågældende lejer. En andelshaver kan, bortset herfra alene udleje sin bolig med bestyrelsens tilladelse. Alle huslejeaftaler eller ændringer i samme, skal inden ikrafttrædelsen forelægges og godkendes af bestyrelsen.
Stk. 2. Udleje eller udlån af enkelte værelser kan tillades af bestyrelsen efter betingelser fastsat af denne.