A/B Høje Hasseris Andelsboligfor.

VOR BY

For udenbys tilflyttere og andre interesserede er her samlet lidt informationer om vor dejlige by, Aalborg. Nederst på siden vises en lang række billeder fra Aalborg.
NB: Når du fører “musen” hen over billederne på siden, og den bliver til en ”hånd med pegefinger”, kan billedet ses i et større format (eller har et link).

Her ligger Aalborg

Kort om Aalborg

Aalborg er Nordjyllands vigtigste handels-, service- og industriby.

Siden 1970’erne har Aalborg udviklet sig fra en arbejderby med sværindustri til en by hvor service- og uddannelsessektoren beskæftiger mere end 60% af arbejdsstyrken.

Byen er landets største garnisonsby, og Region Nordjylland har hovedsæde i Aalborg.

I byen ligger Aalborg Universitet og Nordjysk Musikkonservatorium foruden seminarier og afdelinger af flere højere læreanstalter samt Aalborg Universitetshospital.

I byen findes en række museer, bl.a. KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg (tidligere Nordjyllands Kunstmuseum).

Desuden findes her

  • Aalborg Kongres & Kultur Center (Aalborghallen)
  • Udstillings- og videnscentret Utzon Center
  • Aalborg Teater
  • Idræts- og kulturcentret Gigantium
  • Nordkraft – kraftcenter for kultur og fritid
  • Aalborg Zoo
  • Musikkens Hus i Nordjylland.

Byens vartegn – Aalborgtårnet – blev bygget som vartegn for Nordjysk Udstilling i 1933.

Ud over en række store virksomheder er industrien præget af mange små og mellemstore virksomheder.

Der findes en række virksomheder indenfor informations- og kommunikationsteknologi, som ofte er udviklet i samarbejde med Aalborg Universitet og Den Nordjyske Videnpark (NOVI).

Andre vigtige brancher er jern- og metalindustri samt nærings- og nydelsesmiddelindustrien.

I forbindelse med udflytningen af havnen til Østhavnen med Grønlandshavnen er Aalborgs havnefront under udvikling fra havn til rekreative områder med bl.a. Utzon Center, Jomfru Ane Parken og Musikkens Hus.

Et stort projekt er i gang, hvor de gamle siloer bliver revet ned, og der bygges store højhuse, som skal skabe en New Yorker-lignende skyline.

Se PR-film om Aalborg >

Aalborgs historie

Aalborgs ældste kendte købstadsprivilegier er fra 1342, men byen er omtalt ca. 1040 på mønter, der blev slået i byen.

Aalborg blev et handelscentrum pga. beliggenheden ved udløbet af tre åer, der kunne tjene som havn, og ved et naturligt overfartssted ved Limfjorden og pga. den korte afstand til Norge.

Aalborg fik også betydelig kontrol over handelslivet i de øvrige Limfjordsbyer, der var hæmmet af, at fjordens udmunding i Nordsøen var lukket mellem 1100-t. og 1825.

Allerede i 1200-t. havde Aalborg stor sildeeksport, og den forøgedes i 1500-t. og ca. 1680-1730, da der var store sildeforekomster i de nordlige danske farvande.

Omkring 1600 deltog byens købmænd i den profitable studeeksport til Tyskland og fra ca. 1650 til 1800-t.s begyndelse i den knap så givtige korneksport til Norge.

Sidst i 1700-t. opstod der en række industrier i Aalborg, og byen blev den mest industrialiserede by i kongeriget uden for København.

Kun få industrier overlevede dog de vanskelige år under og efter Revolutions- og Napoleonskrigene.

Afståelsen af Norge i 1814 betød også hårdere konkurrencevilkår for købmændene.

I første halvdel af 1800-t. voksede Aalborg mindre end de fleste andre købstæder. Byen, der hidtil havde været Jyllands største, blev overhalet af Århus.

Befolkningstallet steg dog fra ca. 7800 i 1850 til ca. 31.500 i 1901. I 1970 havde Aalborg ca. 97.000 indbyggere.

Byen har gennemgået en mangesidig industrialisering fra slutningen af 1800-t.; desuden er infrastrukturen blevet forbedret, bl.a. som følge af gennemskæringen af Hals Barre 1883-89.

I 1900-t. udviklede Aalborg sig til et betydeligt centrum for kultur- og undervisningsinstitutioner.

 

Hvis du vil vide mere…

Sightseeing i Aalborg

Vil du se og opleve mere af Aalborg kan du finde nyttige informationer her:

VisitAalborg – Sightseeing i Aalborg >

Slentretur i det gamle Aalborg >

Et eksempel på en tur i centrum af Aalborg kan du se her:
Byvandring i Aalborg >
Her er to kort, der er knyttet til turen >

Links til Aalborg

Links: Klik på et logo.

Oplysninger om kommunen
Turistinformationer mm.
Aalborg City - Shopping i centrum
City Syd - Shoppingcentre med Aalborg Storcenter

Billeder fra Aalborg

Først vises billederne som slideshow og nedenfor ses billederne enkeltvis, hvor du kan klikke på et billede – og se billederne i stor størrelse – og bladre ved at klikke på piletasterne (< >).